Вашият профил

Йобст Битнър

Пастор Йобст Битнър има магистърска степен по теология и заедно със своята съпруга основава служения по цял свят. Той е ръководител на църковната организация ТОС и е инициатор на "Маршовете на живота", проведени в повече от 80 града в 12 държави, които от своя страна вдъхновяват "Маршовете на възпоминание" в САЩ. Йобст Битнър е канен за гост говорител на християнски конференции на пет континента.