Вашият профил

Венета Батакарова

Венета Батакарова има художествено и медицинско образование, което е развило в нея творческо мислене и естетическо виждане към красивите и стойностни неща от живота. Тя е реализирала различни проекти в тази насока. Съпруга и майка е на две прекрасни деца. Преди да настъпят демократичните промени, тя приема Благата вест за спасение и преживява докосващото въздействие на Божията любов. Затова желае повече хора да достигнат до познание за Бога, и за Неговата променяща любов.