Подаръци и сувенири

Продукт Начини на закупуване
Тефтер А5 с твърди корици и библейски стих - 1 Коринтяни 13:4-8 Тефтер А5 с твърди корици и библейски стих - 1 Коринтяни 13:4-8 [Подаръци/Сувенири]
16,50 лв.
Чаша „Но аз и домът ми ще служим на Господа!“ - Исус Навин 24:15 Чаша „Но аз и домът ми ще служим на Господа!“ - Исус Навин 24:15 [Подаръци/Сувенири]
10,50 лв.
Чаша „Твоята вяра премества планини“ - Матей 17:20 Чаша „Твоята вяра премества планини“ - Матей 17:20 [Подаръци/Сувенири]
10,50 лв.
Еднолистен календар 2023 Еднолистен календар 2023
1,80 лв.
Пъзел с кауза - Рождество Пъзел с кауза - Рождество [Подаръци/Сувенири]
25,00 лв.
Картичка „Той се грижи за вас“ - 1 Петрово 5:7 Картичка „Той се грижи за вас“ - 1 Петрово 5:7 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло“ - 1 Коринтяни 2:9 Картичка „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло“ - 1 Коринтяни 2:9 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Сила и достолепие“ - Притчи 31:25 (Рожден ден) Картичка „Сила и достолепие“ - Притчи 31:25 (Рожден ден) [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Благословен да бъде...“ - Еремия 17:7 (Рожден ден) Картичка „Благословен да бъде...“ - Еремия 17:7 (Рожден ден) [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „За всичко имам сила...“ - Филипяни 4:13 Картичка „За всичко имам сила...“ - Филипяни 4:13 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Намерих онзи, когото...“ - Песен на песните 3:4 (Мотив: калинки) Картичка „Намерих онзи, когото...“ - Песен на песните 3:4 (Мотив: калинки) [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „И недейте се съобразявайте с тоя свят...“ - Римляни 12:2 Картичка „И недейте се съобразявайте с тоя свят...“ - Римляни 12:2 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Сила, любов и себевладение“ - 2 Тимотей 1:7 Картичка „Сила, любов и себевладение“ - 2 Тимотей 1:7 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Рибка за кола - сребрист цвят (малка с черен кант) Рибка за кола - сребрист цвят (малка с черен кант) [Подаръци/Сувенири]
6,20 лв.
Рибка за кола - сребрист цвят (голяма с черен кант) Рибка за кола - сребрист цвят (голяма с черен кант) [Подаръци/Сувенири]
8,00 лв.
Рибка за кола - златист цвят (малка с черен кант) Рибка за кола - златист цвят (малка с черен кант) [Подаръци/Сувенири]
6,20 лв.
Рибка за кола - златист цвят (голяма с черен кант) Рибка за кола - златист цвят (голяма с черен кант) [Подаръци/Сувенири]
8,00 лв.
Картичка „Мир ви оставям“ - Йоан 14:27 Картичка „Мир ви оставям“ - Йоан 14:27 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Благодаря“ - Матей 25:39 Картичка „Благодаря“ - Матей 25:39 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Преди да ти дам образ...“ - Еремия 1:5 Картичка „Преди да ти дам образ...“ - Еремия 1:5 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Намерих онзи, когото...“ - Песен на песните 3:4 (Мотив: зайчета) Картичка „Намерих онзи, когото...“ - Песен на песните 3:4 (Мотив: зайчета) [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Христос във вашите сърца“ - Ефесяни 3:17-19 Картичка „Христос във вашите сърца“ - Ефесяни 3:17-19 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Любовта“ - 1 Коринтяни 13:4-8 Картичка „Любовта“ - 1 Коринтяни 13:4-8 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Плодът на Духа“ - Галатяни 5:22-26 Картичка „Плодът на Духа“ - Галатяни 5:22-26 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Картичка „Господ да те благослови“ - Числа 6:24-26 Картичка „Господ да те благослови“ - Числа 6:24-26 [Подаръци/Сувенири]
2,50 лв.
Въртяща се картичка „Послание към Филипяните“ Въртяща се картичка „Послание към Филипяните“ [Подаръци/Сувенири]
3,00 лв.
Въртяща се картичка „Молитвата“ Въртяща се картичка „Молитвата“ [Подаръци/Сувенири]
3,00 лв.
Емблема за кола - Follower of Jesus Емблема за кола - Follower of Jesus
8,00 лв.
Чаша „Както еленът пъхти за водните потоци...“ - Псалми 42:1 Чаша „Както еленът пъхти за водните потоци...“ - Псалми 42:1 [Подаръци/Сувенири]
12,00 лв.
Чаша „Но за Бога всичко е възможо“ - Матей 19:26 Чаша „Но за Бога всичко е възможо“ - Матей 19:26 [Подаръци/Сувенири]
10,50 лв.
Тефтер с дървени корици -  God Bless Our Home Тефтер с дървени корици - God Bless Our Home [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - 1 Corinthians 13:4-8 Тефтер с дървени корици - 1 Corinthians 13:4-8 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Mattew 17:20 Тефтер с дървени корици - Mattew 17:20 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Psalm 104:33 Тефтер с дървени корици - Psalm 104:33 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Mattew 6:9-13 Тефтер с дървени корици - Mattew 6:9-13 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - God Bless You Тефтер с дървени корици - God Bless You [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - 1 Corinthians 13:13 Тефтер с дървени корици - 1 Corinthians 13:13 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Филипяни 4:13 Тефтер с дървени корици - Филипяни 4:13 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Матей 6:9-13 (Господната молитва) Тефтер с дървени корици - Матей 6:9-13 (Господната молитва) [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Матей 17:20 Тефтер с дървени корици - Матей 17:20 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Деяния 16:31 Тефтер с дървени корици - Деяния 16:31 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Йоан 3:16 Тефтер с дървени корици - Йоан 3:16 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - 1 Коринтяни 13:4-8 Тефтер с дървени корици - 1 Коринтяни 13:4-8 [Подаръци/Сувенири]
29,90 лв.
Тефтер с дървени корици - Лука 1:37 Тефтер с дървени корици - Лука 1:37
29,90 лв.
Картичка „Кактус“ Картичка „Кактус“ [Подаръци/Сувенири]
4,20 лв.
Картичка „Тропик“ Картичка „Тропик“ [Подаръци/Сувенири]
4,20 лв.
Гривна THE FOUR - ментов цвят - 180мм Гривна THE FOUR - ментов цвят - 180мм [Подаръци/Сувенири]
3,60 лв.
Гривна THE FOUR - лилав цвят - 180мм Гривна THE FOUR - лилав цвят - 180мм [Подаръци/Сувенири]
3,60 лв.
Гривна THE FOUR - бял цвят с червено - 190мм Гривна THE FOUR - бял цвят с червено - 190мм [Подаръци/Сувенири]
3,60 лв.
Гривна THE FOUR - неоново зелен цвят - 190мм Гривна THE FOUR - неоново зелен цвят - 190мм [Подаръци/Сувенири]
3,60 лв.