Вашият профил

Подаръци и сувенири

Еднолистна картичка със стих - Матей 11:28 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Матей 11:28 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Псалм 1:3 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Псалм 1:3 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Еремия 29:11 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Еремия 29:11 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Псалм 127:1 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Псалм 127:1 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Исая 41:10 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Исая 41:10 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Псалм 119:105 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Псалм 119:105 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Псалм 24:1 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Псалм 24:1 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Филипяни 4:4 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Филипяни 4:4 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Еклисиаст 3:1 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Еклисиаст 3:1 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,010kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Псалм 104:24 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Псалм 104:24 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 1 x 1 mm
 • Тегло: 0,004kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Еднолистна картичка със стих - Исая 40:8 [Подаръци/Сувенири]

Еднолистна картичка със стих - Исая 40:8 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 145 x 100 x 1 mm
 • Тегло: 0,004kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,40 лв.
Цена: 0,40 лв.

Картичка „Мир на Земята“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Мир на Земята“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100017
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Весело Рождество“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Весело Рождество“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100025
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Весели Празници“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Весели Празници“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100019
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Peace On Earth“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Peace On Earth“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: K100027
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Love, Peace, Joy“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Love, Peace, Joy“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: K100029
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Merry Christmas“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Merry Christmas“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100030
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Merry Christmas“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Merry Christmas“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100022
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „All is calm, all is bright“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „All is calm, all is bright“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: K100026
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Картичка „Happy holidays“ [Подаръци/Сувенири]

Картичка „Happy holidays“ [Подаръци/Сувенири]
 • Продуктов код: К100020
 • Размери: 110 x 160 x 1 mm
 • Тегло: 0,014kg
Начини на закупуване
Нашата цена: 4,20 лв.
Цена: 4,20 лв.

Дървен бележник - John 3:16 Verse [Подаръци/Сувенири]

Дървен бележник - John 3:16 Verse [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 75 x 100 x 16 mm
 • Тегло: 0,078kg
 • Брой страници: 200
Начини на закупуване
Нашата цена: 16,90 лв.
Цена: 16,90 лв.

Дървен тефтер - God Bless (L) [Подаръци/Сувенири]

Дървен тефтер - God Bless (L) [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 150 x 210 x 19 mm
 • Тегло: 0,335kg
 • Брой страници: 60
Начини на закупуване
Нашата цена: 21,90 лв.
Цена: 21,90 лв.

Мини картичка със стих - Солунци 3:16 [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Солунци 3:16 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 70 x 55 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.

Мини картичка със стих - Солунци 3:5 [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Солунци 3:5 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 70 x 55 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.

Мини картичка със стих - Неемия 8:10 [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Неемия 8:10 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 55 x 70 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.

Дървен тефтер - Faith, Hope, Love (S) [Подаръци/Сувенири]

Дървен тефтер - Faith, Hope, Love (S) [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 75 x 100 x 16 mm
 • Тегло: 0,078kg
 • Брой страници: 200
Начини на закупуване
Нашата цена: 16,90 лв.
Цена: 16,90 лв.

Дървен бележник - John 3:16 [Подаръци/Сувенири]

Дървен бележник - John 3:16 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 75 x 100 x 16 mm
 • Тегло: 0,078kg
 • Брой страници: 200
Начини на закупуване
Нашата цена: 16,90 лв.
Цена: 16,90 лв.

Мини картичка със стих - Псалм 20:4 (Честит рожден ден!) [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Псалм 20:4 (Честит рожден ден!) [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 55 x 70 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.

Мини картичка със стих - Псалм 20:4 (Честит празник!) [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Псалм 20:4 (Честит празник!) [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 55 x 70 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.

Мини картичка със стих - Филипяни 4:4-5 [Подаръци/Сувенири]

Мини картичка със стих - Филипяни 4:4-5 [Подаръци/Сувенири]
 • Размери: 55 x 70 mm
Начини на закупуване
Нашата цена: 0,30 лв.
Цена: 0,30 лв.