Вашият профил

Андреас Маурер

Д-р Андреас Маурер е женен и със съпругата си Рут имат трима сина. Първоначално той работи като машинен инженер в Швейцария. След това учи в университети в Англия и Южна Африка. През 1999 г. завършва докторантура в Университета в Претория (UNI-SA) на тема: "В търсене на нов живот: Мотиви за обръщане на християни и мюсюлмани." От 1984 до 1999 г. той се занимава в Южна Африка със SMF (Швейцарско мисионерско дружество), където участва в проекти, свързани с обучение на християните в мисионерство сред мюсюлманите. От 2000 до 2007 г. той работи с AWM (Arab World Ministries) като обучител в Швейцария и по света, а от 2011 г. - с AVC (Действие от името на гонените християни и хората в нужда), като консултант по исляма и лектор в страната и чужбина.