Вашият профил

Димитър Митев

Пастор Димитър М. Митев е роден през 1953 г. Женен, с две деца. В душепастирско служение е от 1979 г. Завършил е богословие в Германия през 1991 г. Преподавал е история на християнската църква в Библейски институт при СЕПЦ през 1991-1994 г. Абтор е на книгите: „Обяснена Библия или Библейски справочник“ (1978 г.), „Евангелизмът“, „Произход на Библията“.