Д-р С.И. Говендър

Д-р С. И. Говендър е старши служител в Antioch Christian Tabernacle и ABC Ministires. Той е основател на Accurate Building Concepts (АВС) - Концепции за точен строеж, които са много търсени по света за апостолическа оценка и точно изграждане на църкви в сегашния период на реформация. Той свиква АВС Forum - ежеседмично събрание на пастори от Куа Зулу Натал, Южна Африка. Д-р Говендър е прекратил медицинската си практика след повече от 20 години работа, за да насочи вниманието си към реформацията.
Огромната му любов към Христовото Тяло има своя позитивен принос за издигането на новото Давидово поколение.

Д-р С.И. Говендър