Вашият профил

Пастор Данаил Игнатов

Роден през 1947г. Свещенослужител в Първа евангелска съборна църква в София. През 1997г. завършва богословие в Свободния факултет по евангелско богословие във Во-сюр-Сен, Франция. Преди това (от 1974г.) е работил като архитект в областта на градоустройството, регионалното устройство и опазването на културното и историческо наследство. Като преподавател към Висшия евангелски богословски институт в София е изнасял лекции по патрология и история на Църквата. Участва в администрацията на Центъра за богословско образование към Съюза на евангелските съборни църкви в България и преподава по споменатите дисциплини.