Денис Роуз

Денис Роуз е основател и пастор на Victory World Church – една от най-големите мултикултурни църкви в Америка с повече от 16 000 членове от над 140 националности. Началото на църква Victory е през 1990 г., когато Бог дава видение на Денис и съпругата му Колийн да създадат църква, основана на последните думи на Исус, записани в Деяния 1:8 – изграждане на здрави семейства, промяна на общността, примиряване на различните култури и влияние върху света чрез мисии.
С разрастването на църквата става ясно, че за да се изпълни това видение, фокусът трябва да се измести от създаването на вярващи към създаването на ученици. След това акцентът се премества от изграждането на по-голяма църква към изграждането на по-силна църква. Бог използва посланието на тази книга, за да променя хора, малки групи и църквата като цяло. Пастор Денис е популярен национален и международен учител по лидерство, ученичество и изграждане на междурасова търпимост в църквата. Със съпругата му Колийн са женени от 1983 г. и имат дъщеря Лорън и зет Джозая Карлсън.

Денис Роуз