Вашият профил

Доната Вендерс

Донита Вендерс родена през 1965 година, е име във фотографията със световно реноме. Живее в Берлин, но пътува доста.