Д-р Джон Полис

Д-р Джон Полис има бакалавърска и магистърска степен по Библейска Теология и повече от 30 години в служение като апостол в Тялото Христово. Основател е на Revival Fellowship International, член на Международната коалиция на апостолските лидери, морски пехотинец от флота на САЩ и ветеран от Виетнам.

Д-р Джон Полис