Иван Грозданов

Иван Грозданов е пенсиониран университетски преподавател по химия. Отличен е сред 2% най-влиятелни учени в света. Освен това е пастир на баптистка църква в Скопие. Написал е около 40 книги на християнска тематика. Баща е на две деца и дядо на шест.

Иван Грозданов