Вашият профил

Кари Р. Блейк

Кари Блейк е познат в целия свят като водеща фигура в облата на Божественото изцеление, историята на харизматичната църква и живота и служението на Джон Лейк. Способността му да предава дълбоки духовни истини в разбираема и същевременно дълбока форма, запали истинско духовно съживление в християните по целия свят. Като лидер на настоящото апостолско/пророческо/изцелително движение, пастор Кари Блейк е смятан за духовен настойник на голям брой служения, родени в това настоящо движение на Бога.

Кари Р. Блейк