Вашият профил

Кей Кузма

Д-р Кей Кузма е доктор по педагогика, специалист по детско развитие, автор на много книги за детско възпитание. Тя е основател и президент на корпорацията „Семейни въпроси“ - организация с идеална цел, осигуряваща образователни материали, семинари и медийни презентации за усъваршенстване на родителските умения.