Вашият профил

Лигия Младенова

Лигия Младенова произхожда от семейство, преминало през репресиите на тоталитаризма, но запазило вярата и духовността си и до днес. Самата тя е имала доста несгоди в живота си, за които смело говори и със своя пример помага на жени, попаднали в същата или подобна ситуация.
Лигия е филолог, преводач от английски език. Тя е прекрасен лектор, търсена в страната и чужбина, отличен мотиватор и успешен ментор. Заедно с екипа си провежда тренинги за „Творци на история", които помагат на всеки да изрови потенциала си и да се трансформира за по-добър, смислен и успешен живот.