Вашият профил

Линда Кох

Линда Кох понастоящем е директор на Отдел “Детско служене“ при Генералната конференция на ЦАСД. Има докторска степен в областта на психологията и съветването от Университета „Андрюс“ и е опитен преподавател от 24 години.