Вашият профил

Марк Тъбс

Марк Тъбс е Директор за Съединените щати и Апостол за мисиите към Harvest International Ministry /HIM/ също така и преподавател в Уагнер Юнивърсити /WU/. Той е апостол, който екипира други. Преди да преживее животопроменяща среща с Духа, той е пастирувал традиционна деноминация. Десет години по-късно, той започва да търси какво означава да имаш „апостолски призив“. Докато пастирува църква, която е „нов мех за ново вино“, Марк започва да посещава Кения, Африка, където открива как да прилага на практика петкратното служение /Ефесяни 4:11/. Това води до появата на първата му книга „Петте пръста на Бога“ през 2008 година. В периодът, в който мрежата в Кения се разраства и достига 250 църкви, се превръща и във време, когато пред него се отварят нови възможности чрез апостол Чей Ан и HIM. През 2006 година, той е ръкоположен за апостол и едновременно с това е Изпълнителен директор на HIM. През 2012 година встъпва в служение като апостол на пълно работно време към Апостолските мисии на HIM. През този период от живота си, Марк научава много относно бащинството и трансформацията. До 2017 година има повече от 3000 църкви в Кения към мрежата на HIM. Марк и съпругата му Ан проповядват по целия свят, за да насърчават Христовото Тяло и да освобождават трансформация.

Марк Тъбс