Оливие Клеман

Оливие Клеман (1921-2009) е изтъкнат френски православен богослов, дългогодишен професор в богословския институт "Св. Сергий" в Париж.
Книгата "Малък духовен компас на нашето време" (2008) е своеобразен духовен завет на автора, негов размисъл върху "пътните знаци" в живота на съвременните християни.