Вашият профил

Патрик Гудланд

Патрик Гудланд е пенсиониран служител, който в продължение на 18 години е ръководил един от най-големите центрове на Скрипчър Юниън за работа с младежи. Разположен в Северен Лондон, през летните месеци той е приютявал по 700-800 души, които са оставали за по около две седмици. По време на последната му служба като пастор в Баптиската църква в Херфоршир участава в изграждането и развиването на голямо служение сред младите хора.