Пилдо Джънг

Пастор Пилдо Джънг чувства своето призвание още от детските си години. Започва усърдно да се моли на Бога и иска за прослава на името Му да бъде изпратен да се учи в най-престижната гимназия в Корея, а после - и в най-добрия университет в страната, Сеулския. Бог чува молитвите му и сбъдва желанието му.
След завършването на Сеулския университет той постъпва в семинарията „Чонг-син", после получава степен „доктор по мисионерство" в САЩ.
През 1975 г. пастор Джънг основава църквата Суйонгро в Бусан, в която служи като главен пастор 36 години. В момента в тази църква се събират за молитва на всяко неделно богослужение над 30 хиляди човека. Поради факта, че църквата е изпратила 5 000 евангелизатори, има възможността да поддържа над 10 хиляди домашни групи и досега са спасени над 500 хил. жители на Бусан. Така църква Суйонгро изпълнява висшата заповед на нашия Господ Исус Христос.
В момента църквата е изпратила 140 мисионера в различни страни, а отделно поддържа служението и на 1000 мисионери по целия свят и има активни взаимоотношения с 80 мисионерски общности.
През 2011 година пастор Пилдо Джьнг излезе в оставка от длъжността „главен пастор" в църква Суйонгро, но продължава работата си като старши пастор в нея.
Той е главен изпълнителен директор на „Дружеството за посвещение на град Бусан". Пастор Пилдо Джънг е член на Финансовия съвет на Семинарията на азиатските Асоциации, генерален директор на Международния съюз при неправителствената организация "Служба за страните" и директор на мисионерското общество "Елеус".
В днешно време пастор Джънг е чест гост-проповедник на събрания за мисионери и на конференции за лидери, активно се занимава с проповедническа дейност в опит за съживление по църквите от целия свят /в Индия, Индонезия, Япония, Китай, Росия и др./
Пастор Пилдо Джънг е автор на следните произведения: 21 тома събрани проповеди под заглавие „Послания към църква Суйонгро", „Молитвата създава църквата", преведена на много езици; „Църквата е щастлива толкова, колкото е щастлив пасторът й", .Добрите мисли на Бога", „Благодат върху благодат", „Търсенето на Исус Христос", „Силата, която ви прави деца на Бога", „Истината ще ви освободи", „Бъдете смели в скръбта", „Човек на Бога", „Човек на Святия Дух" и др.

Пилдо Джънг