Питър Сказеро

Питър Сказеро е основател на църква New Life Fellowship в Куинс, Ню Йорк Сити. След двайсет и шест годишно служение като главен пастор, сега той служи като поучаващ/пътуващ пастор. Питър Сказеро е автор на Емоционално здравият лидер и Емоционално здравата църква. Той също така е автор на Емоционално здрава духовност ден след ден и на курса Емоционално здравите (ЕЗ) взаимоотношения. Пийт и съпругата му Джери са съоснователи на новаторското служение Емоционално здрава духовност, което екипира църквите да прилагат ученичество, което дълбоко променя живота на хората.