Райнхард Бонке

Евангелизаторът Райнхард Бонке е основател на „Христос за всички нации" - служение, известно с провеждането на големи евангелизации из цяла Африка и по света, чийто водач в момента е Даниел Коленда. Евангелизатор Бонке пламенно обича Благовестието и служи със силно спасително и изцелително помазание. Той е брилянтен и талантлив писател, автор на книги като „Евангелизаторство чрез огън", „Откровението и революцията на Святия Дух" и много други, които са преведени на много езици и продадени в милиони копия по целия свят. Женен е за Ани, има три деца и осем внуци. Посетете ReinhardBonnke.com