Вашият профил

Стийв Сампсън

Стийв Сампсън е надарен писател и ефективен служител, който дава провокиращи към мислене прозрения на Тялото на Христос за служението на Святия Дух. Охарактеризирай като християнски вариант на Боб Нухарт, уникалното му остроумие комбинира откровеност и прозрачност, докато освежава душата на слушателя. Чрез пророческите дарби на Святия Дух, Стийв е служил на хора десетилетия наред, като говори за лична видение, надежда и очакване в живота им. Той показва как Святият Дух говори на хората, като е източник на насърчение и други да постъпват по този начин.

Стийв Сампсън