Татяна Славова

Татяна Славова е действащ учител, педагог. През 1985 година Бог я призовава по свръхестествен начин да Му служи. По-късно тя предава живота си на Господ Исус Христос и от 2001 година е в служение.

Завършила е НУП (начална училищна педагогика) във Великотърновския университет. Дипломиран бакалавър към Vision International University, of the State California, USA, със специалност „Богословие и служения“. През 2010 година става магистър по „Педагогика. Мениджмънт на осбразованието“, а през 2017 година придобива магистърска степен „Теология. Религиозно образование“ към Православен богословски факултет на ВТУ. Притежава множество сертификати и удостоверения за придобити квалификации и специализации в сферата на богословието и педагогиката.

Заедно със съпруга си основават служение „Увереност с Бога“, което се развива успешно.

Татяна Славова