Василе Филат

Василе Филат, заедно със съпругата си Анастасия, са евразийски директори на Precept Ministries International. Под ръководството на Миа и Костел Огличе чрез индуктивното изучаване на Библията, Василе преподава и проповядва Божието Слово в Република Молдова и много други страни по света.
Г-н Филат има бакалавърска степен по история от Държавния университет на Молдова, магистър по теология в пастирско богословие от Букурещката духовна семинария и е завършил Евразийския институт за индуктивно изучаване на Библията.
Василе Филат е основал църквата „Добра вест" в град Кишинев, Република Молдова, и в момента служи като неин старши пастор. През април 2007 г. Василе стартира уебсайта www.moldovacrestina.md, където той и екип от служители на евангелието, предоставят ежедневни библейски отговори на въпроси, задавани от хора, които се стремят да опознаят Бог и Неговата воля за живота си.
През 2004 г. Василе основава компютърното училище SCRIPTEHINFO с цел да извършва евангелизация и мисии, като обучава хората как да използват информационни технологии. В ролята си на пастор Василе разбира, че широкото присъствие на информационните технологии в живота на хората прави наложително пасторите да подготвят вярващите да използват тази технология мъдро, така че душите да могат да бъдат изградени и И.Т. да се използва като инструмент за разпространение на евангелието.

Василе Филат