Вашият профил
Изследване на Новия Завет
Изследване на Новия Завет

Изследване на Новия Завет

(Автор)
  0.00

Изчерпан тираж

Нашата цена:  12,00 лв.

Дълбокото убеждение, че всеобхватното познаване на Библията е безусловен елемент от доброто духовно образование, винаги е господствало между евангелските християни. Основата пък на всяко изследване на Библията е обзорът на самата нея. Ако даден човек иска да разбере Библията, той трябва да знае какво тя ни учи. Всяка нейна книга е част от самата нея и може да бъде разбрана само когато бъде разглеждана в тясна връзка с цялото писано Откровение, което започва с историята за Сътворението и завършва с книгата Откровение.
Веста на Новия Завет може да бъде възприета само ако имаме едно сигурно познание за света. Ето защо литературният, политическият, социалният, икономическият и религиозен фон на първото столетие представлява връзката с божественото откровение в лицето на Исуса Христа. Изразите, които апостолите и техните ученици използват в писанията си, са произлезли от тяхното ежедневие и са били обичайни за обикновения човек из улиците на Александрия, Антиохия и Рим. И ако тези изрази са добре обяснени, то модерният читател също ще може правилно да ги възприеме.
Обаче, тълкуването на Новия Завет не зависи само от познаването на древността. Неговите принципи не са ни предадени, за да бъдат те копирани от съвременната цивилизация, а защото връзките на човека с Бога винаги са същите и още защото Сам Бог никога не променя отношението Си към хората. Жизнеността на Божието слово не зависи от случайното сходство между старата и новата ери. Неговата вечна стойност надминава всички условности, като пространство, време и общности. Бъде ли добре разбрано значението на писаното Откровение, тогава неговите думи и днес ще са актуални, както някога и те няма да бъдат отхвърлени като остарели мисли и чувства на една минала цивилизация. Все отново и отново те носят живото Евангелие на живия Бог на зажаднилите души на грешниците.
В настоящата книга всяка книга от Библията е взета от нейния контекст и е скицирана така, щото читателят да може да схване основната мисъл. Целта на тази книга не е да замени собственото мислене на читателя с авторовото мислене, но напротив - тя да стане за него един пълноценен водач в лабиринта на фактите, с които разполагаме и да му помогне в самостоятелното тълкуване на Библията. Подобно на етиопския велможа, който се молеше някой да го подпомогне в разбирането на Писанието, тъй и съвременният човек се нуждае от помощник сред днешния хаос от мисли, идеи и учения.

Оригинално заглавие:
New Testament Survey
Продуктов код: 1049
Подвързване: меки корици
Брой страници: 375
Език: Български
Напишете отзив за този продукт

Коментари

Трябва да сте влезнали в профила си за да можете да оставите отзив.