Чаша „Аз съм с вас ВИНАГИ“ - Матей 28:20 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
10,50 лв.

Чаша „Бог се грижи дори за врабчето...“ - Псалми 84:3 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
10,50 лв.

Чаша „Хвани ръката Ми“ [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
12,00 лв.

Чаша „Агне, кръст, лъв“ [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
12,00 лв.

Чаша „Но аз и домът ми ще служим на Господа!“ - Исус Навин 24:15 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
10,50 лв.

Чаша „Твоята вяра премества планини“ - Матей 17:20 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
10,50 лв.

Чаша „Както еленът пъхти за водните потоци...“ - Псалми 42:1 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
12,00 лв.

Чаша „Но за Бога всичко е възможо“ - Матей 19:26 [Подаръци/Сувенири]

Начини на закупуване
10,50 лв.

Чаша “Мечтай! Вярвай! Осмели се!” - Филипяни 4:6 [Подаръци/Сувенири]

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша с цветя - Йоан 8:31-32 [Подаръци/Сувенири]

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша „Събирай светулки“ [Подаръци/Сувенири]

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "любов, истина, яснота" [Подаръци/Сувенири]

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "Празнувай Живота!" - Притчи 4:18 [Подаръци/Сувенири]

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "Носи светлина!" - Псалм 66:16 [Подаръци/Сувенири] - "...ще разкажа онова, което Бог е сторил за душата ми"

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,347kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "Живей свободно" - Йоан 8:32 [Подаръци/Сувенири] - "...и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни"

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,337kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "Стани свети!" - Исая 60:1 [Подаръци/Сувенири] - "Стани, свети, защото светлина дойде за тебе"

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,342kg
Начини на закупуване
13,50 лв.

Чаша "Носи светлина!" - Псалм 18:28 [Подаръци/Сувенири] - „Бог ще запали светилото ми; ще озари тъмнината“

 • Размери: 82 x 96 x 96 mm
 • Тегло: 0,355kg
Начини на закупуване
13,50 лв.
 • Страница 1 от 1
 • 1