Вашият профил

Бистра Николова

Доц. д-р Бистра Николова е специалист в областта на църковна история на Средновековна България. Автор на четири монография върху основни страни от дейността и явленията в църквата свързани с устройствените правила, статусното й състояние, манастирите, монашество и парохийската мрежа.