Джим Андерсън

Джим Андерсън ръководи служението Лайфлайн Министриз Интернешънъл и е част от Дженерейшънъл Министриз Фелоушип Интернешънъл, апостолска мрежа със седалище в Спокейн, щата Вашингтон. Той също така работи съвместно с Лайф Коалишън Интернешънъл, про-лайф организация, която е основана с це да се подготвят църквите и църковните водачи по целия свят да имат правилното разбиране и отношение към въпроса за оборта. Джим представя това послание в контекста на съживлението като предизвиква църквата да изпълни своя пророчески мандат в условията на съвременната култура със съкрушено сърце.