Сърцето на жената
Сърцето на жената

Сърцето на жената

Дъщеря, цвете, принцеса

(Автор)
 
0,0 (0 глас/-а)

5,90 лв.


В наличност при поръчка онлайн!
В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.

  Добави в кошницата

Какво казват жени които са прочели Сърцето на жената:

„...Тази книга ме накара да се замисля и да си припомня неща от миналото...Тя ме накара да разбера как Бог ме е спасил, изцелил, възстановил и ми е простил, Хваля Го за това! Аз съм толкова благословена, без да съм знаела за това в продължение на толкова много години. Когато бях по-млада не разбирах, че продавам секс срещу любов. Мислех си, че сексът е любов. Чувствах се като проститутка, а единствената разлика беше, че не ми плащаха."

„Тази книга ще подейства като свеж бриз от океана за всяка жена, която е преживяла греха на аборта и неморалността. Тя ще спре да отрича, че това не се е случило...ще се почувства обичана и изцелена от Господа! Това е всичко от което една жена се нуждае. Ето как се почувствах самата аз. Тя ще знае, че отново е Неговата принцеса!"

„...проститутката... когато прочетох за тази жена, която дойде при Исус, бях шокирана от това колко Бог е пълен с милост и благодат към мен! Чувствах се сякаш аз съм там и предадох целия си срам и недостойнство на Него. Аз ги дадох на Него, Който ми прощава и ме обича такава каквато съм! Можах да почувствам Неговото присъствие в моята стая."

„...онази част, в която се говори за „твърдото изражение" и за усмивките на малките момиченца ме накара да разбера, че съм била ограбена и излъгана в това два пъти! Първо неморалността и аборта и после опитите да си придавам „твърдо изражение" на лицето само защото обществото налага това като еталон за красота. Разбрах, че Бог иска да имам изобилие от РАДОСТ и СВОБОДА! Истинската красота идва от Него."

ISBN: 9546700185
Издател: Мемра
Оригинално заглавие: The Heart of a Woman
Размери: 129 x 201 x 5 mm
Тегло: 0,110kg
Брой страници: 112
Език: Български

Съдържание на книгата

Предговор
Въведение
Сърцето на жената: Дъщеря, Цвете, Принцеса.
Картини в сърцето на жената
Картина първа: Анна: жената, която искаше дете.
Картина втора: Соломон: разпознаване на майчиното сърце.
Картина трета: Обсадата на Самария: сърцето на жената в нация под осъждение.
Картина четвърта: Жената при кладенеца: сърцето на жената и нейното минало.
Картина пета: Жената, хваната в прелюбодейство: нежността на Исус към една неморална дъщеря.
Картина шеста: Жената, която беше грешница: любовта на Исус разчупва духа на мъчение.
Сърцето на жената: раздел за молитви.
Свидетелства и възстановяване

Sample chapter

Въведение

Идеята за тази книга започна да се заражда в мен по време на моето първо пътуване до Русия, където взех участие в една лидерска конференция. Домакинът на конференцията, Боб Уайнър, ме беше поканил да представя въпроса за аборта пред тези млади вярващи от бившите съветски републики и да направя това в контекста на съживлението. Освен проповядването по време на конференцията, аз трябваше да водя два следобедни семинара. Спомням си, че започнах моето представяне, в което планувах да разгледам тройната роля на църквата относно въпроса за аборта, като си мислех, че съм дошъл, за да дам информация на тези хора. Не подозирах колко Бог щеше да промени мисленето ми и цялото ми служение в Русия и Източна Европа, в което възнамеряваше да ме въвлече. Това, което Бог искаше, не беше просто даване на информация, но също така и влагане на различни неща в сърцата на неговите скъпоценни светии. Много ясно осъзнах това, докато говорех за първата роля на църквата относно въпроса за аборта: да проповядва за аборта като грях със съкрушено сърце. Аз говорех пред тази група от хора, разказвайки за чудото, което се случва, когато се изяви истината и забелязах как жените в залата започваха да плачат. Те просто навеждаха глави или покриваха лицата си с ръце и започваха да плачат поради греха на аборта в техния живот. Спомням си колко неудобно се почувствах тогава. Спомням си, че попитах Бога какво иска от мен да направя при това ново развитие на нещата. Инстинктивно усещах, че този отклик от страна на жените означава, че няма да мога да завърша моето представяне, но аз имах налудничавата идея на всяка цена да го направя. Точно тогава Господ ме подтикна да се моля за тях. Това също ме накара да се почувствам малко неудобно, защото аз бях мъж, а повечето от участниците в след абортното служение или всъщност почти всички участници в него бяха
жени. Не се предполагаше мъжете да участват, а и те не можеха да бъдат свързани с него, защото не бяха правили аборти. Бог обаче имаше други планове, които бяха несъвместими с общоприетата практика. Разбрах, че Неговият план беше да използва мен, един мъж, за да започне да донася изцеление до жени, чийто живот е бил разрушен, поради грехове, извършени от мъже.

Започнах да разбирам, че раната на дъщерята може да бъде изцелена от докосването на бащата.

Попитах Господа: “Какво искаш да направя?” Той ми отговори: “Моли се за тяхното изцеление." "Какво да казвам, Господи?» — беше следващият ми въпрос. Именно тогава Господ ме вдъхнови да изговарям върху тях — дъщеря, цвете, принцеса. Спомням си, че се молих за една жена, като започнах да й казвам, че е принцеса. Молих се като казвах, че ако Исус е Царят на царете, то всяка една Негова дъщеря е принцеса! Тази скъпоценна дъщеря започна да плаче. Когато тя дошла на събранието съвсем не се чувствала като принцеса. Всъщност тя беше дошла, изпълнена с вина, срам и мъчение. Помолих Господа да възстанови обратно листенцата на цветето, които дяволът беше откъснал и обявих, че Бог е единственият, който може да направи това. Нещо повече, аз обявих, че Той иска да го направи, че Той иска да възстанови прекършеното цвете, да постави обратно откъснатите листенца и отново да го засади в Своята градина. Аз помолих Бог да вземе Своето малко момиче в Своите обятия, да я притисне близо до сърцето си и да прогони тъмнината. “Господи, нека Твоето малко момиче изтича при Тебе” - молех се аз. Знаех, че във всяка жена живее едно малко момиче, което иска да бъде в прегръдката на татко и да чуе от него думи на изцеление: “Дъщеря, цвете, принцеса.

Особено вълнуващо беше, когато започнах да чувам свидетелствата на жени, получили такова изцелително докосване от Господа. За много от тях то беше поставило едно велико начало за разрешаването на дълбок личностен проблем, оказал влияние върху всяка една област от живота им. Бог щеше да продължи изцелителния процес, който беше започнал с приемането на това служение. Други Бог беше освободил напълно. Духът на срам, вина и мъчение бяха разчупени и те бяха преживели свръхестествено освобождение от тези неща в живота си.

След като Бог даде нова насока на нашето служение, аз и мисионерските тимове, които пътуват с мене, сме се молили за изцелението на хиляди жени от греха на аборта и неморалността. Докато се молех за всяка дъщеря, товарът ставаше по-голям и съвсем ясно започнах да осъзнавам, че ние никога няма да можем да достигнем всяка дъщеря във всяка църква на Източна Европа и бившите съветски републики. Ние можехме да отидем в 20
или 30 града и да се молим за жените в няколко църкви във всеки град, но какво щеше да стане с хилядите градове и хилядите църкви и с милионите скъпоценни дъщери, които се нуждаят от Божието изцеление в тази област от живота си? Именно тогава тази книга започна
да оживява в сърцето ми. Никога не съм имал намерение да ставам писател, но посланието и сърцето, което Бог ми е дал съответстват идеално на нуждите на зараждащата се църква в Източна Европа, Русия и бившите съветски републики. Именно тогава разбрах, че ще напиша книга и тази първа книга ще бъде преведена на руски, а също и на български, латвийски, украински и литовски език. Моята цел не беше да ставам писател, но сърцето ми копнееше да види дъщерите възстановени от опустошението на неморалността и аборта.

Моята молитва е някоя съкрушена дъщеря, която седи сама в малкия си апартамент и чете тази книга, да почувства свръхестественото присъствие на Небесния Отец, което да започне да изпълва сърцето й с Неговата изцелителна любов.

Основната цел на тази книга е Божиите дъщери да намерят своето изцеление. Втората цел, която си поставям с нея, е пасторите да я прочетат и да получат откровение за сърцето на жената и да разберат какво е необходимо, за да се донесе изцеление на тези, които са преживели разрушителното действие на аборта и неморалността в своя живот. Първият раздел на книгата е предназначен да донесе поучение, което да помогне да се разбере какво е Божието сърце за жените така, както го виждаме в различни картини” от Писанията. Вторият
раздел, вярвам че ще помогне на пасторите и на други лидери, както и на жени в служението им към жени, които се нуждаят от изцеление в тази област. Не се опитвам да представя някаква “формула” или да внуша идеята, че ако някой изговори определени думи, то изцелението ще дойде. Това, което се опитвам да предам, е духът на служение към жените с такива нужди (това е от изключителна важност). Вярвам, че вторият раздел от тази книга ще помогне в обучението на хора и ще ги екипира за такъв вид молитвено служение.

Третият раздел включва свидетелства на жени, които са преживели изцеление. Аз съм го добавил към книгата поради силата на личните свидетелства да дават надежда и да помагат за преодоляване на делата на нечестивия. Тези изявления за изцеление и възстановяване от Неговите специални дъщери ще дадат надежда на други дъщери, че те също могат да бъдат свободни от срам, мъчение и вина и че могат да почувстват любовта на Отец, че могат да се почувстват като цвете, като специална принцеса. Надявам се също тези свидетелства да спомогнат да се задълбочи разбирането на това колко важно е в църквата да се говори по този въпрос. Надявам се, че всеки пастор, който чете тази книга, ще може да погледне право в сърцето на тези дъщери и със сигурност, когато разбере, че абортът е причинил такова разрушение в една голяма част от хората в църквата му, в него ще се породи убеждението да започне да говори истината по този въпрос. Когато пасторите говорят в контекста на съживлението за дълбокото нараняване, предизвикано от неморалността и аборта, това помага да се изпълни стиха от Летописи 7:14, в който Божиите хора са предизвикани да се обърнат “от нечестивите си пътища”. Да не говориш за нещо, което е донесло разрушение в живота на повече от половината от членовете на църквата в Източна Европа и бившите съветски републики, вярвам, че може да се окачестви като нечестие. Мълчанието в църквата ще остави затворническите врати залостени.
Моят опит с църковните водачи в тази част на света ми е показал, че мъжете, които Бог издига, няма да премълчат истината. Те са показали своята готовност и са позволили на Бог
да съкруши техните сърца относно личния и националния грях на аборта и са готови да приемат Божията благодат и кураж, за да говорят истината. Сякаш чувам тези водачи да казват заедно: "Живяли сме 40, 50, 60 години в лъжи. Повече няма да търгуваме с истината заради личното си спокойствие. "Помолил съм двама от тези мъже да напишат предговор към книгата. За мен е било привилегия да служа в техните църкви. Те са ми дали свободата да проповядвам смело истините, записани в тази книга. Доказали са, че обичат жените в своите църкви достатъчно, за да им кажат истината. Те знаят, че хирургическият скалпел, който носи
изцеление, не реже, без това да създаде известен дискомфорт. Тези мъже, заедно с много други, представят типа водачи, които Бог издига, за да помогне на църквата да се обърне от нечестивите си пътища и да донесе на своята нация обещаното съживление от Бога; за да може Той да изцели земята им. Тази книга е посветена на целта мощната ръка на Бога да донесе изцеление в сърцата на Неговите скъпоценни дъщери, на Неговите синове, на ба-
щите, на семействата и на нациите за негова слава и почит.
И най-накрая, тази книга е част от цяла поредица от истини, върху които Бог акцентува днес в църквите на Източна Европа и бившите съветски републики, както и в църквата Си по целия свят. В тази книга сме се фокусирали върху сърцето на жената и върху разрушението,
което абортът и неморалността са донесли в него, както и на това колко много Бог обича да носи изцеление на Своите дъщери чрез мощната си сила. Това обаче не е тема, която може да се разглежда изолирано.

Не можеш да говориш за аборта, без да говориш за сърцето на жената.

Не можеш да говориш за сърцето на жената, без да говориш за бащите и голямото влияние, което те имат върху сърцата на дъщерите си; не можеш да говориш за бащите, без да говориш за богоугоден брак; не можеш да говориш за богоугоден брак, без да говориш за децата като благословение; не можеш да говориш за богоугоден брак, без предпоставките за този брак, а именно библейски предбрачни отношения противопоставени на порочната светска система на срещи; и не можеш да говориш за тези истини, без да говориш за Божието намерение да
изгради църква, в която да обединява поколенията. Моята молитва е тази книга да стане един от определените от Бога градивни блокове, които Той използва за изграждане на църквата Си в този час.

Джим Андерсън, Спокейн, Вашингтон, Ноември, 1998

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.

Джим Андерсън(Автор)

Джим Андерсън ръководи служението Лайфлайн Министриз Интернешънъл и е част от Дженерейшънъл Министриз Фелоушип Интернешънъл, апостолска мрежа със седалище в Спокейн, щата Вашингтон. Той също така работи съвместно с Лайф Коалишън Интернешънъл, про-лайф организация, която е основана с це да се подготвят църквите и църковните водачи по целия свят да имат правилното разбиране и отношение към въпроса за оборта. Джим представя това послание в контекста на съживлението като предизвиква църквата да изпълни своя пророчески мандат в условията на съвременната култура със съкрушено сърце.


Клиенти закупили този продукт избираха също: