Рангел Младенов

Рангел Георгиев Младенов е роден през 1975 г. в гр. Монтана. Той е бакалавър по богословие от Висш Евангелски Богословски Институт (ВЕБИ, 2002); магистър по практическо богословие от TCM International, Австрия (TCMI, 2007), както и бакалавър, и магистър по история от Нов Български Университет (НБУ, 2017, 2018) със специализация „Публични и социални политики - история и съвременни проблеми". Придобива и професионална квалификация „учител по история“ (НБУ, 2018). В момента е докторант към НБУ в програма „Исторически изследвания“ на Департамент „История“. Женен, с три деца.

Рангел Младенов