Вашият профил

Библия - учебно издание "Живо Слово"

Библия - учебно издание "Живо Слово"

  3.67
Можете да оцените този продукт, ако сте влезнали в акаунта си.

В наличност

В наличност
Промоционалната цена важи само за поръчки изпратени чрез кошницата на сайта.
Нашата цена:  25,00 лв.

Описание

Подбудени от необходимостта нашите съвременници да разполагат с един достъпен и четивен текст на Библията, ние предлагаме ново ревизирано издание на т.н. Славейков превод, който днес звучи доста архаично и е трудно разбираем особено за младите хора.

Съзнавайки, че нищо не може да се сравни с един задълбочен превод от оригиналните езици, ние искрено се надяваме това ново ревизирано издание да отговори на първо време на огромната нужда от ясна, разбираема Библия.

В процеса на работа върху Библията сме се ръководили от следния принцип: да отстраним, доколкото е по силите ни, смисловите грешки и да сведем до минимум архаичната лексика и синтактични структури, като същевременно запазим автентичността на първоначалния превод. В стремежа си да постигнем баланс между точност и яснота, ние сме се придържали към ревизираното издание от 1924 г., сравнявайки го с редица англоезични версии, като Кing James, N6» New American Srtandart В1Ь1е, New International Version, както и със Синодалното издание на Българската православна църква от 1995 г. За основа при редакцията на Стария Завет сме използвали Вiblia Hebraica , а за Новия Завет - двадесет и шестото издание на старогръцкия Нов Завет на Nestle-Aland.
Към бележки под линия сме прибягвали в следните случаи: 1) където има важни други варианти в някои традиционни ръкописи; 2) където разбирането на пасажа би се улеснило чрез препращане към друг пасаж от Библията; 3) където за по-голяма яснота и благозвучие е избегнат староеврейски или гръцки архаизъм, буквализъм или идиом.
Думите в курсив са добавени към оригиналния текст от преводачите и редакторите за по-голяма яснота на речта.
Поставените в тексткритични скоби [ ] текстове от Новия Завет липсват в Nestle-Aland, но се срещат в други старогръцки ръкописи.
На много места в Стария Завет, където се среща думата „Господ", на староеврейски е употребено старозаветното име на Бога - Еова (Яхве).

По отношение на транскрипцията сме си позволили да въведем някои промени в по-второстепенните собствени имена, за да ги доближим до реалното им звучене на оригиналния език. По-известните имена, добили гражданственост, сме запазили с традиционната транскрипция.
Въведенията към всяка книга, коментарите и кратките бележки към текста сме взели от Учебната Библия KJV2000 Devotional Study Bible, а вътрешните заглавия отNew International Version.

Справочният апарат към изданието съдържа тематичен показалец, таблици на мерните и паричните единици, таблица на месеците и празниците в еврейския календар, таблица с притчите на Господ Исус Христос и карти, отразяващи някои по-важни събития от историята на Израил, служението на Господ Исус Христос и мисионерските пътувания на апостол Павел.

Спецификации

ISBN: 9789549133790
Издател:
Библейска Лига
Размери:
170 x 237 x 35 mm
Тегло: 1,111kg
Брой страници: 1606
Език: Български

Клиенти закупили този продукт избираха също:

Напишете отзив за този продукт

Коментари

Трябва да сте влезнали в профила си за да можете да оставите отзив.

Абонирайте се за бюлетина ни за да получавате най-новите ни предложения директно на електронната си поща:

CLC е международна организация, която е посветена на това да разпространява библии, християнски книги и голямо разнообразие от християнски материали. CLC работи в общо 53 държави, 180 книжарници, 18 дистрибуторски центъра и 14 издателстски къщи. Всяка книжарница работи автономно, но всички сме обединени с едно общо видение. Прочетете повече за CLC

CLC България, © 1999-2020 г., част от CLC International.