Библия - Пълноценен живот в Святия Дух
Библия - Пълноценен живот в Святия Дух

Библия - Пълноценен живот в Святия Дух

 
4,6 (7 глас/-а)

40,00 лв.


Изчерпан тираж


Превода в библията е на Българско Библейско Дружество!
Пълноценен живот в Святия Дух е предназначена да ви помогне да разберете по-задълбочено и цялостно истините от Божието Слово и по този начин да израстнете в любов, чистота и вяра в Господ Исус Христос (1Тим 1:5). Конкретните характеристики и помощни средства в Библия Пълноценен живот в Святия Дух са следните:
Отделителни заглавия в библейския текст
Тяхната цел е да разграничат по-лесно темата и съдържанието на всеки откъс от текста. ЗАБЕЛЕЖКА: Някои от заглавията в използвания превод на английски (New International Version) са променени. Там, където два или повече пасажа от Писанието са почти еднакви или разкриват едно и също събитие, този "паралел" е отбелязан в заглавията на отделните пасажи. Еднаквите или много сходни пасажи са отбелязани със съкращението пп ("подобни пасажи"). А близките пасажи, които обаче не са посветени на едно и също събитие, са отбелязани с бп (близки пасажи).
Препратки
Препратките, разположени в колоната по средата на всяка страница, целят да ви помогнат по-лесно да свързвате един библейски текст с други пасажи, които имат същата тема. Чрез тази система трудните или неясни пасажи се изясняват от самото Писание. 
Бележки
Бележките са поместени в долната част на почти всяка страница. Написани
са от петдесятна гледна точка и с убеждението, че цялото послание, критерии и опит, засвидетелствани от Христос и апостолите, са винаги в сила и са достъпни за Божия народ днес.
Бележките могат да се разделят на пет вида:
1)  Обяснителни. Те поясняват значението на думи и изрази от различни важни пасажи в Божието Слово.
2)   Богословски.   Формулират  и   тълкуват  великите  учения   и  истини   на Библията, т.е.  обобщават библейските учения  за кръщението,  устояването, прошката, покаянието, спасението, освещението...
3)   Свързани с личното общение с Бога.  Изтъкват колко важно е да се поддържа близка и посветена връзка с Бога - Отец, Син и Свят Дух - чрез вяра, покорство, молитва и различните средства на благодатта.
4) Етически. Подтикват читателя към пълно посвещение на Божието царство и Божията правда.  Наблягат върху значимостта на библейските принципи за  себеотрицание,   благочестие,   следване  на   Христос,   отделяне   от   греха, разпознаване на доброто и злото, дълг към Бога и другите.
5)  Практически. Представят полезна информация за всекидневния житейски път на вярващия. Съдържат практически насоки за изцелението, кръщението в Духа, отглеждането и възпитанието на благочестиво поколение, духовното воюване, за това как да се преодолява тревогата, как да се устоява на изпитанията и т.н.
Статии

Статиите са посветени на важни теми, които са разгледани по-подробно и пълно отколкото в бележките. Обикновено са поместени в близост до някой от основните текстове, свързани с проблема, който се разглежда в тях. Заглавията на всички статии са изброени в съдържанието в началото на книгата.
В статиите, както в бележките, има множество препратки в скоби. Тук се сочи името на всяка книга според реда им в Библията. Ако пред дадена препратка не е споменато заглавието на библейска книга, това означава, че става дума за същата книга, в която е била и предходната препратка.
Въведения
Към всяка книга от Библията има въведение, което включва: 1) структурата на  текста;   2)   обзор   на  историческата   обстановка,   информация  за  автора, обстоятелствата  около  написването  и  времето,   когато  е  създаден  текстът; 3) кратко изложение на първоначалния замисъл на книгата; 4) преглед на съдържанието; 5) обобщение за особеностите на книгата и най-важното в нея; и 6) предложение как да прочете тази книга, така че да се запознаете с цялата Библия за 2 години (една година за СЗ и една за НЗ). Ако четете внимателно въведенията към книгите, те ще ви помогнат да разберете по-добре самите книги и тяхното приложение. В края на всяко въведение има свободно място, където можете да записвате свои лични бележки за книгата.
Показалец на по-важните теми
Таблици
Библия Пълноценен Живот в Святия Дух съдържа различни таблици, които с обобщението си ще ви помогнат да узнаете повече за Библията и нейните учения по теми като служението на Исус, царството на Бога срещу царството на Сатана, последните дни от човешката история, дарбите на Святия Дух и т.н.
Карти
Библейският текст е съпътстван от голям брой карти, чиято цел е да онагледят представата ви за местата, където се случват събитията, описани в Библията. А накрая са дадени 16 цветни карти.
Предметен и именен показател
Предназначен е да ви насочи към най-важните бележки и статии върху различни теми и основни библейски учения. Под всяко заглавие тук ще намерите библейски текстове, придружени от бележки по дадения проблем. След пасажа е посочена страницата, на която се намира бележката. Статиите и въведенията също са включени.
Тематичен показалец
Той е в края на книгата - изброяват библейските пасажи, означени със символа на някоя от 12-те ключови теми, които вече посочихме. Под всеки символ ще намерите пасажите, подредени според последователността на библейските книги.
План за четене
Планът за четене, представен в края на изданието, ви дава възможност да изберете метод за четене на цялата Библия за една или за две календарни години. Планът за четене, даден в края на въведението към дадена книга, е предвиден за две години - Стария Завет през първата година, а Новия през втората.
Конкорданс
Конкордансът, съставен и редактиран Джон Р. Коленбърг III и Едуард В. Гудрик, е включен, за да ви помогне да намерите лесно и бързо разлини библейски стихове. Чрез ключова дума от даден текст можете да намерите стих, част от който помните, но не сте сигурни къде се намира.

 

Оригинално заглавие: Full Life Study Bible
Размери: 167 x 237 x 55 mm
Тегло: 1,575kg
Брой страници: 2592
Език: Български

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.


Клиенти закупили този продукт избираха също: