Всички поръчки, които бъдат направени преди 15-ти декември, ще бъдат изпратени до 24-ти декември. Поръчки направени след 15-ти декември не се гарантира доставка до 24-ти декември. Само поръчки направени през количката на сайта ще бъдат обработвани с приоритет! 
Езотеризмът като религиозна дисфункция
Езотеризмът като религиозна дисфункция

Езотеризмът като религиозна дисфункция

(Автор)

15,90 лв.


В наличност при поръчка онлайн!
В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.

  Добави в кошницата

Трудът е посветен на едно от вечните предизвикателства към християнството - неговата гностична алтернатива, а също и негов постоянен спътник. Актуалността на избраната тема не подлежи на съмнение, а нейната конкретизация до българския случай я прави още по-атрактивна и ценна за родната публика.
проф. дфн Нина Димитрова

Димитър Русев разглежда трайното навлизане и разпространение на езотеричните възгледи като следствие на днешната секуларна епоха и нейния мултикултурен характер, но и като резултат от спада на православното влияние у нас. Интерес представлява разглеждането на западния и източния езотеризъм и мощното настъпление на езотериката в съвременния свят.
проф. дфн Валентин Канавров

Фокусът на богословските занимания на автора е насочен към един доста актуален и дискусионен проблем, който вълнува нашето общество и днес. Димитър Русев не само познава в детайли материята, с която оперира, но и демонстрира умение да формулира свои тези, които адекватно аргументира и защитава.
доц. д-р Димо Пенков

Стойността на научния труд отдавна е надхвърлила националните ограничения. В този смисъл подобно изследване е първи опит в съвременното православно богословие изобщо.
доц. д-р Мариян Стоядинов

Димитър Русев проследява и анализира рефлексията, която езотеризмът поражда в съзнанието на отделния човек, и начинът, по който се опитва да подчини неговото мислене, провокирайки екзистенциалните му личностни проблеми. Авторът използва широк спектър от методи на изследване, с които История на религиите борави, като изследва предмета от философска, историческа, психологическа и в най-голяма степен от богословска перспектива.
проф. д-р Клара Тонева

ISBN: 9786197690033
Издател: LIBRUM
Размери: 148 x 205 x 13 mm
Тегло: 0,313kg
Брой страници: 232
Език: Български

Съдържание на книгата

Предговор
Увод

Глава първа: Анатомия на езотеричното „християнство“
1. Определение за езотерично „християнство“
1.1. Гностицизъм
1.2. Езотеризъм
1.3. Окултизъм
1.4. Западен и източен езотеризъм
2. Езотеричен ренесанс в Европа през XIX-XX век
2.1. Теософското движение на Елена Блаватска
2.2. Антропософията на Рудолф Щайнер
3. „Апостолите“ па съвременната българска езотерика
3.1. Николай Райнов и теософията в българската култура
3.2. Петър Дънов и езотеричното „християнство“
3.3. Полемиката между българската философска и рели-гиозна мисъл
Изводи

Глава втора: Езотеризмът – антипод на здравата религиозност
1. Обществената потребност от духовност и сакралност
1.1. Културата като религия
1.2. Науката като религия
1.3. Икономиката като религия
2. Религиознопсихологически потребности на личността
2.1 Потребност от смисъл
2.2 Потребност от религия
2.3. Потребност от откровение
3. Идолопоклонството като религия
3.1. Идолопоклонство и идололатрия
3.2. Психологически аспекти на идолопоклонството
3.3. Идеологическата атрофия па съвременната религиозност
Изводи

Трета глава: Християнство и езотеризъм в българската религиозна мисъл
1. Генезис на българската религиозна мисъл
1.1. Битието определя съзнанието
1.2. Колективното съзнание като един ум
2. Етапи в генезиса на българската религиозна мисъл културен феномен на Средновековието
2.1. Създаването на Българската държава - религиозно-културен феномен на Средновековието
2.2. Период на османско владичество - от XV до средата па XVIII век
2.3. Българското възраждане — новата цивилизаци епоха
3. Българската религиозна мисъл в края на модерната епоха
3.1. Атеизмът - опиум на народите
3.2. Култура, култ, окулт
3.3. Бялата птица на българската култура и бялата лястовица на народното езичество
3.4. Потребност от Благовестие
Изводи

Заключение
Използвана литература

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.