Вашият профил
Хронология на Стария Завет
Хронология на Стария Завет

Хронология на Стария Завет

Завръщане към основата

  0.00

В наличност

В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.
Нашата цена:  29,00 лв.

Прочети откъс от книгата ТУК
ISBN: 9789547043749
Издател:
ИК Нов Човек
Оригинално заглавие:
Chronology of the Old Testament
Размери:
30 x 21 x 2 mm
Тегло: 0,931kg
Брой страници: 293
Език: Български

Съдържание на книгата

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ КОМПЕНДИУМ
ПОЛАГАНЕ НА ИСТИНСКИТЕ ОСНОВИ
А. ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Б. ДВА РАЗЛИЧНИ СВЕТОГЛЕДА
1. АНТРОПОЦЕНТРИЧЕН СВЕТОГЛЕД
2. ТЕОЦЕНТРИЧЕН СВЕТОГЛЕД
3. СВЕТОГЛЕДЪТ НА АВТОРА
4. РЕЗЮМЕ НА СВЕТОГЛЕДИТЕ

В. ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БИБЛЕЙСКАТА ХРОНОЛОГИЯ
1. АСИРИЙСКАТА ШКОЛА
2. БИБЛЕИСТКАТА ШКОЛА

Г. МЕТОДОЛОГИЯ
Д. АРХИЕПИСКОП ДЖЕЙМС ЪШЪР
Е. ТРИЗЪБЕЦЪТ
Ж. ИСТОРИЯТА

З. ТЕКСТЪТ
1. САМАРЯНСКОТО ПЕТОКНИЖИЕ
2. СЕПТУАГИНТА

а. Разликите във възрастта на патриарсите
б. Разликите в продължителността на управлението на царете в Септуагинта
в. Неоспорими доказателства в самия текст на Свещеното Писание
г. Заключителни размишления

3. ДОСТОВЕРНОСТТА НА ЕВРЕЙСКИЯ ТЕКСТ

I ДИАГРАМА
А. СТАНДАРТНА ИЛИ АБСОЛЮТНА ХРОНОЛОГИЯ
Б. СХЕМАТИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ
В. ГОДИНАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО
Г. Вторият Каинан

1. РЕШЕНИЯ НА КОМПРОМИСА
2. БИБЛЕИСТКОТО РЕШЕНИЕ НА ЗАГАДКАТА ОКОЛО ВТОРИЯ КАИНАН

Д. ГЕНЕАЛОГИЧНИ ПРАЗНОТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
1. Евангелие от Матей, гл. 1, ст. 8
2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ, гл. 1, ст 17
3. Четиринайсетте поколения от Давид до преселението във Вавилон: Матей 1:17

II ДИАГРАМА
III ДИАГРАМА

А. ЧЕТИРИСТОТИН И ТРИЙСЕТ ГОДИНИ Странстване
Б. РАНЕН ИЛИ КЪСЕН ИЗХОД
В. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗГНАНИЕТО В ЕГИПЕТ
Г. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ОКОЛО ИЗХОД 12:40
Д. 430 ИЛИ 400 ГОДИНИ НА ПОТИСНИЧЕСТВО
Е. ФАРАОНЪТ/ФАРАОНИТЕ ОТ КНИГАТА ИЗХОД
Ж. ДИАГРАМА 3a
З. ДИАГРАМА 3b
И. ДИАГРАМИ 3c и 3d
Й. ДИАГРАМИ 3e и 3f
К. РОДЪТ НА ЯКОВ

IV ДИАГРАМА

А. ОПИСАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИТЕ СЪДИИ
1. Продължителност на периода на съдиите – 480 или 450 години
2. СХЕМАТИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ
3. ЧЕТИРИЙСЕТГОДИШНО ПОТИСНИЧЕСТВО ОТ ФИЛИСТИМЦИТЕ

а. „Свещеникът“ на Михей и Дановото племе
б. Наложницата на левита – Вениаминовото племе пред изчезване
в. Илий и съдийството му
г. Сравнение между Самсон и Самуил
д. Определяне съдийството на Самсон
е. Определяне годината на смъртта на Илий
ж. Потвърждение на тезата за филистимското потисничество

Б. ТВЪРДЕНИЕТО НА ЕФТАЙ ЗА ПЕРИОДА ОТ 300 ГОДИНИ
В. ПЕРИОДЪТ ОТ ИСУС НАВИН ДО СЪДИИТЕ
Г. ВЪЗРАСТТА НА ИСУС НАВИН
Д. ВЪЗРАСТТА НА ДАВИД, КОГАТО ПОБЕЖДАВА ГОЛИАТ

1. ДОЛНА ГРАНИЦА НА ВЪЗРАСТТА НА ДАВИД
2. ГОРНА ГРАНИЦА НА ВЪЗРАСТТА НА ДАВИД

Е. НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ВЪЗРАСТТА НА ЙОНАТАН И ДАВИД
Ж. ДАВИД – ХРОНОЛОГИЯ
З. „ЧЕТИРИЙСЕТ ГОДИНИ“ СЛЕД КАКВО?
И. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

V ДИАГРАМА

А. КРАТКО ЗАПОЗНАВАНЕ С ДИАГРАМАТА
Б. БИБЛЕЙСКАТА ЕВРЕЙСКА ГОДИНА
В. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

1. РЕШЕНИЕТО
2. АСИРИЙСКАТА КЛОПКА
3. ТОЧНИЯТ И ЕДИНСТВЕНО ИСТИНЕН ИЗТОЧНИК
4. ЕДУИН Р. ТИЛЕ

Г. ОСНОВНИ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ НА ЕВРЕЙСКАТА ХРОНОЛОГИЯ

1. ГОДИНИТЕ НА ИДВАНЕ НА ВЛАСТ НА ДАДЕН ЦАР

а. С м. Нисан или с м. Тишри започват царските години в Юдея?
б. Проблемът свързан с т.н. включващо броене
в. Проблемът свързан с прекалено многото събития по времето на Йосия
г. Еврейският метод за пресмятане на годините на царуване на чуждите владетели, така както ни се разкрива в заключителния период на юдейското царство
д. Датиране на управлението на царете у Йезекиил
е. Приключване на въпроса за годините на управление на царете

2. ДВА ВИДА ДАТИРАНЕ С ОГЛЕД НА ГОДИНАТА НА ИДВАНЕ НА ВЛАСТ НА ЦАРЕТЕ
3. ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ

Д. ТРИСТА И ДЕВЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО
Е. ТРИАНГУЛАЦИОННАТА ФОРМУЛА
Ж. ИЗПОЛЗВАНЕ ОПТИКАТА НА ДИАГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

1. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТАТА ГОДИНА НА ВААС
2. ВЪЗРАСТТА НА ОХОЗИЯ ПРИ ВЪЗЦАРЯВАНЕТО МУ
3. ЙОАХАЗ И ЙОАС
4. ДИЛЕМАТА СВЪРЗАНА С ЕРОВОАМ
5. ЗАТРУДНЕНИЕТО СВЪРЗАНО СЪС ЗАХАРИЯ

З. АСИРИЙСКИЯТ СПИСЪК НА ЕПОНИМИТЕ
1. ЗАТЪМНЕНИЕТО ПРИ БУР-САГАЛ
2. КАНОНЪТ НА КЛАВДИЙ ПТОЛЕМЕЙ
3. РАЗМИНАВАНИЯ В АСИРИЙСКИТЕ СВЕДЕНИЯ
4. РАЗКРИВАНЕ НА ФАКТИТЕ
5. ОЩЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СВЪРЗАНИ С ЕПОНИМИТЕ
6. ОБИЧАЙНИ ФАЛШИФИКАЦИИ
7. ПРЕОБЪРНАТАТА ИСТИНА
8. НАДПИСИТЕ НА САЛМАНАСАР II (III)

a. Решението на асирийската школа на проблема свързан със Салманасар
б. Решението на библеистите на проблема „Салманасар”

9. СРАВНЯВАНЕ НА ДВАТА РАЗЛИЧНИ ОСНОВНИ КРИТЕРИЯ
10. СЕГАШНОТО ЖАЛКО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩАТА
11. ОБЯСНЕНИЕ НА ГОСПОДСТВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

И. ДАТИРАНЕ НА ЧЕТИРИНАЙСЕТАТА ГОДИНА НА ЕЗЕКИЯ

1. ПАСХАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕЗЕКИЯ
2. 701 (702) Г. ПР. ХР. – ТРЕТАТА ГОДИНА НА СЕНАХИРИМ

a. Обсадните насипи от пръст
б. Разминавания свързани с налозите
в. Няма обсада през четиринайсетата година на Езекия
г. Събития свързани с Веродах-валадан
д. Тирак, цар на Етиопия

3. ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА – ХРОНОЛОГИЧЕСКИ КЛЮЧ
4. ПРАВИЛНАТА ХРОНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪБИТИЯТА
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Й. САМОЛИЧНОСТТА НА „ФУЛ”
1. МАНАИМ И АСИРИЙСКИТЕ ЛЕТОПИСИ
2. ТЕГЛАТ-ФЕЛАСАР (III) НЕ Е „ФУЛ”

К. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МАНАИМ, ФАКИЯ И ФАКЕЙ
1. „ЦАРСТВОТО НА ЕФРЕМ“ НА ТИЛЕ
2. ОПРОВЕРГАВАНЕ НА „ЦАРСТВОТО НА ЕФРЕМ”
3. АНАХРОНИЗМЪТ НА ТИЛЕ СВЪРЗАН С ОСИЯ И ЕЗЕКИЯ
4. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С МАНАИМ, ФАКИЯ, ФАКЕЙ И ЕЗЕКИЯ

Л. РЕШАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗНОРОДНИ ПРОБЛЕМИ
1. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФАКИЯ И ОСИЯ
2. ДАТИРАНЕ НА КРАЯ НА ФАКЕЙ, РАСИН И ДАМАСК
3. ДАТИРАНЕ НА ПАДАНЕТО НА САМАРИЯ
4. ЙОСИЯ, НЕХАО И ЦАРЕТЕ НА АСИРИЯ

a. „Срещу“ или „в помощ на”
б. Египет в съюз със Асирия
в. Решаване на въпроса свързан с Йосия, Нехао и Асирия
г. Още уговорки
д. Заключителни бележки

5. ДАНИИЛ 1:1 И КАРХЕМИС
6. ЙОАХИН (ЙЕХОНИЯ) – 8 ИЛИ 18
7. СТЕЛИТЕ НА АДАД-ГУПИ
8. ДАВИД И САЛМАНАСАР I (II)
9. МОАВСКИЯТ КАМЪК
10. ЦАРЕТЕ НА СИРИЯ
11. ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИТЕ И ПЕРСИЕЦА ДАРИЙ

М. САМОЛИЧНОСТТА НА АСУИР ОТ КНИГАТА НА ЕСТИР
1. КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
2. ДРУГИ СВЕДЕНИЯ ЗА САМОЛИЧНОСТТА НА АСУИР
3. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ВЪЗРАСТТА НА МАРДОХЕЙ
4. СЪМНИТЕЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОТИВНОТО

Н. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА 483-ТЕ (490-ТЕ) ГОДИНИ В ДАНИИЛ
1. КОЙ УКАЗ
2. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОРОЧЕСТВОТО В ДАНИИЛ – УКАЗЪТ НА КСЕРКС

О. ВРЕМЕТО НА РОЖДЕНИЕТО, СЛУЖЕНИЕТО И РАЗПЯТИЕТО НА СПАСИТЕЛЯ

1. ГОДИНАТА НА РОЖДЕНИЕТО НА СПАСИТЕЛЯ
2. ДЕНЯТ НА РОЖДЕНИЕТО НА НАШИЯ ГОСПОД
3. ОТРЯДЪТ НА АВИЯ – ЛУКА 1:5
4. ОТРЯДЪТ НА АВИЯ И ГОДИНИТЕ ЗАПОЧВАЩИ ОТ ЯНУАРИ

a. Отрядът на Авия – първо служение
б. Отрядът на Авия – второ служение
в. Заключение във връзка с отряда на Авия

5. СЪБИТИЯ СЪПЪТСТВАЩИ РОЖДЕНИЕТО НА ИСУС
6. ПЕТНАЙСЕТАТА ГОДИНА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТИБЕРИЙ – ГОДИНА НА ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЖЕНИЕ
7. ГОДИНАТА, ПРЕЗ КОЯТО ЗАПОЧВА СЛУЖЕНИЕТО НА НАШИЯ ГОСПОД
8. ГОДИНАТА НА РАЗПЯТИЕТО
9. ГОДИНАТА НА РАЗПЯТИЕТО И ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА 483-ТЕ ГОДИНИ В ДАНИИЛ

п. идентификация и дата на артаксеркс

1. РЕШЕНИЕТО НА СЪР РОБЪРТ АНДЕРСЪН
2. ДАТИРАНЕ НА АРТАКСЕРКС ЛОНГИМАН С ДРЕВНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ

a. Ъшър и древните летописи
б. Проучване на Птолемей и неговия Канон
в. Възражения срещу Птолемей

3. РЕШЕНИЕТО НА ПТОЛЕМЕЙ И ДРЕВНИТЕ ИСТОРИЦИ
4. ТРУДНОСТТА СВЪРЗАНА С ЕЗДРА, НЕЕМИЯ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА АРТАКСЕРКС

a. Решението на Сър Исак Нютон
б. Обобщение на затруднението свързано с Ездра и Неемия
в. Заключителни бележки по пета диаграма

VI ДИАГРАМА

А. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДИАГРАМАТА
Б. ОСОБЕНОСТИ
В. УСТАНОВЯВАНЕ И СПРАВЯНЕ С ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ДИАГРАМАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алтернативно решение за Артаксеркс Лонгиман

1. ОТГОВОРЪТ НА АНСТИ – „АРТАКСЕРКС“ Е ДАРИЙ I
2. НОВ ВЪПРОС – „АРТАКСЕРКС“ КСЕРКС ЛИ Е?
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АРТАКСЕРКС Е ЛОНГИМАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Календар на Разпятието изготвен с компютър

КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА НА РАЗПЯТИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Диаграма на седмицата на Разпятието

Седмицата на Разпятието

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Диаграма на Петдесетница

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ЕВРЕЙСКИ МЕСЕЦИ; ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

МЕСЕЦИТЕ В ЕВРЕЙСКАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ – ПТОЛЕМЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Дати на основните библейски събития

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Асирийски списъци на епонимите и царете

ЧАСТИЧЕН СПИСЪК НА ЦАРЕТЕ НА АСИРИЯ ИЗГОТВЕН ОТ АСИРИЙСКАТА ШКОЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ З

КАЛЕНДАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Юбилейни и седми години

Юбилейни години

Начало на юбилейния цикъл

Седма година (Година за почивка)

ПРИЛОЖЕНИЕ Й

Сравнение на асирийския списък на епонимите, Канона на Птолемей и Библията

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Цар Йосия и синовете му

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

ЗАЩО ЮДЕЙСКИТЕ ДАТИРОВКИ СА РАЗЛИЧНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Указът на Кир

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Годината, в която Навуходоносор разрушава Вавилон

БИБЛИОГРАФИЯ
Напишете отзив за този продукт

Коментари

Трябва да сте влезнали в профила си за да можете да оставите отзив.