Вашият профил

С. Питър Вагнер

С. Питър Вагнер е бил ректор на Лидерски институт „Вагнер“ и президент на служението „Глобална жетва“. Той е широко признат авторитет в областта на църковен растеж и духовно воюване и е написал над 50 книги, между които: „Седем мощни принципа, които не съм научил в семинарията“, „Апостоли и пророци“, „Църквотресение“ и поредицата „Молитвен войн“.

С. Питър Вагнер