Вашият профил
Радикална святост за радикален живот
Радикална святост за радикален живот

Радикална святост за радикален живот

(Автор)
  0.00

В наличност

В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.
Нашата цена:  3,90 лв.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е НАИСТИНА ДА ВОДЯ СВЯТ ЖИВОТ?
МОЖЕ ЛИ ДА БЪДА ДОСТАТЪЧНО СВЯТ?
КОИ СА БЕЗУСЛОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА РАДИКАЛНА СВЯТОСТ?
СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТЕСТ ЗА СВЯТОСТ?
КАКВО НИВО НА СВЯТОСТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗИСКВА ОТ ЛИДЕРИТЕ?

Бог има много по-висши планове за твоя живот! Единствено ако ходиш в истинска святост, ще можеш да се изкачиш по-високо и да приемеш Божия радикален стил на живот. Тази книга ще ви помогне да сложите край на опитите на врага да ви попречи да бъдете това, което можете да бъдете.
ISBN: 954670041X
Издател:
Мемра
Оригинално заглавие:
Radical Holiness for Radical Living
Размери:
144 x 209 x 3 mm
Тегло: 0,074kg
Брой страници: 41
Език: Български

Съдържание на книгата

Глава 1 - Защо темата за святостта е толкова актуална?
Глава 2 – Стандартите не са излезли от мода.
Глава 3 – Библейската святост е радикална святост.
Глава 4 – Тестът за святост: покорство.
Глава 5 – Това е възможно!
Глава 6 – Измерване на степента на твоята святост.

Sample chapter

Глава 1 - "Защо темата за святостта е толкова актуална?
В последно време не чувате ли да се говори за святост повече, отколкото когато и да било преди? Почти всеки може да потвърди това. В началото на тази малка книжка за святостта искам да обясня защо това е така.
Неотдавна усетих, че Бог ме води да поставя акцент върху темата за святостта в своето проповядване. Това беше нещо ново за мен, тъй като до момента не бях поучавал много по този въпрос. Скоро след като започнах да правя това, започнаха да се случват теобичайни неща. Нека обясня.
Вече повече от петдесет години говоря пред хора. Осъзнах, че през всичките тези години не са ме смятали за особено изтъкнат говорител. В най-добрия случай съм бил един-два пункта над средното ниво. Обикновено след моите проповеди при мен идваха хора, които учтиво ми благодаряха за посланието, но обикновено използваха това като въведение към някоя друга тема, която съм засегнал. Правейки равносметка за конференциите, в които съм участвал, установих, че рядко (ако въобще се е случвало) съм получавал от участниците по-високи оценки в сравнение с останалите говорители.
Нещата видимо се промениха, когато започнах да говоря за святостта. Различни хора започнаха да ми се обаждат, да ми пишат, да ме спират по коридора, като всеки един от тях изразяваше изключителното си одобрение, че съм се „осмелил“ да направя това. Съвсем наскоро например получих бележка от Северна Каролина със следното съдържание: „Вашето проповядване снощи по въпроса за святостта беше най-освежаващото послание, което чух през цялата конференция и хваля Бога, че е вложил в сърцето Ви да го споделите с Тялото Христово.

Издигане знамето на радикална святост

Когато се случват подобни неща, започвам да се чудя защо. Защо се оказва, че в наши дни има такъв глад за издигане на знамето на радикална святост? Очевидно за да получим отговор на този въпрос, бихме могли да изходим от допускането, че това трябва да е нещо, което Святият Дух е започнал да говори на съвременните църкви. Исус казва: „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“ (Откровение 2:7).
През първите години на 19-ти век Христовото Тяло не само в Америка, но по целия свят се оказа в съвършено нова ситуация. Никога досега Църквата не е преживявала такова нарастване на жетвата от души, такива драматични проявления на свръхестествена сила, такова мощно световно молитвено движение и такова състрадание към бедните и нуждаещите се. Ние сме първото поколение, което се изправя пред реалната възможност да изпълни в своето време Великото поръчение на Исус. Но може би най-важното от всичко това е, че ставаме свидетели как божественото управление започва да заема своето място в Църквата.

Пророците и апостолите са с нас

След Втората световна война започна процес, в резултат на който даровете и офисите на апостола и пророка придобиват ново признание в днешната църква. Движението на Новата апостолска реформация започва да носи най-радикалната промяна в начина, по който се изгражда църква може би от времето на Протестантската реформация насам. В момента това е най-бързо растящият сегмент на християнството по всички континенти.
Моето тълкуване на настоящите събития в християнския свят е следното: признаването на мястото на пророците и апостолите в Църквата придава завършеност на божественото управление в нея. Предполага се апостолите и пророците да бъдат самата основа на Църквата (виж Ефесяни 2:20). Разполагайки с това управление, Бог иска да повери на Христовото Тяло непознати до момента откровения, свръхестествена сила и духовна екипировка.

Както вече споменах, това е пряко свързано с изпълнението на Великото поръчение. Ние осъзнаваме, че при разпространението на евангелието (особено в региони на света, които векове наред са тънели в голяма духовна тъмнина и сега започват да излизат от нея) духовното воюване е в основата на всеки значителен напредък на Царството. Хората не могат да чуят евангелието, защото „богът на този свят“ е заслепил техните умове (виж 2 Коринтяни 4:3-4). Реалните резултати от агресивното атакуване на Сатана и неговите духовни началства стават все по-видими. Най-после започнахме да осъзнаваме, че спечелването на битката във въздуха е предпоставка за ефективно воюване на наземно ниво. Ако силите на тъмнината бъдат отблъснати чрез битка във въздуха, наземните войски – мисионерите, посаждащите църкви, евангелизаторите и пасторите – ще могат да съберат изобилната жетва...“

Святост и дупки във въоръжението

Деветдесетте години бяха десетилетие на незапомнено агресивно духовно воюване на най-високи нива повече от всякога. Едно от нещата, които научихме, заставайки на предната линия, е, че преди битката трябва да се облечем в цялото въоръжение. Павел казва: „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ (Ефесяни 6:11). Повечето от нас се опитват да го правят, като буквално се обличат с истина, шлема на спасението, евангелието на мира, меча на Духа и всичко останало. Поучението за Божието всеоръжие се разширява все повече и повече.

Преди няколко години Бог употреби Синди Джейкъбс, автор на книгата „Завладяване на портите на врага“ (Chosen Books), да запознае мен и съпругата ми Дорис с духовно воюване на стратегическо ниво. Скоро след като се запознахме с нея, Синди каза нещо, което не мога да забравя до ден-днешен: „Ние можем да облечем цялото Божие всеоръжие, но ако сърцата ни не са чисти, ние имаме дупки във въоръжението си!“
Сатана и неговите духовни началства първи откриват тези дупки и тогава ние ставаме изключително уязвими за техните огнени стрели. Божието всеоръжие има еднодневна гаранция, така че работата в тази област трябва да бъде част от нашия стил на живот постоянно и ежедневно.

Намаляване броя на жертвите

Духовното воюване е наистина воюване. Ето защо винаги ще има жертви. Смятам, че моята роля като лидер на това движение и интернационален апостол на мрежата за стратегическа молитва е да направя всичко възможно жертвите да бъдат сведени до минимум. Опитът е показал, че съществуват две основни причини да има жертви на духовното воюване на високо ниво. Едната от тях е да пропуснеш Божието време. Проповядвам за това навсякъде. Другата е липсата на святост, което е и една от причините да напиша тази книга. Моля се
Бог да я употреби, за да издигне ново ниво на святост в Христовото Тяло, така че нашата уязвимост спрямо атаките на врага да бъде сведена практически до нула.

Теологични пречки

Ако не греша, основното нещо, което е попречило на много вярващи да водят живот на святост всеки ден съгласно плана на Бога, е изопаченото поучение, което теолозите са нарекли „реформирана доктрина на освещението“. Тази реформирана доктрина беше част от
богословското образование, което получих в Теологичните семинарии „Фулър“ и „Принстън“ през първите години на духовното си израстване. Едва когато неотдавна започнах да практикувам духовно воюване на високо ниво, постепенно осъзнах, че реформираната доктрина за освещението няма да свърши работа. Стана ми ясно, че възгледът за
святостта на Уесли, възприет от Църквата на назареите, от Армията на спасението, от различните клонове на методизма или от Божията църква (Андерсън, Индиана), ни предлага много по-правилен подход към святостта, помагайки ни да разберем какви дупки имаме в своето въоръжение.

Преди това ме учеха, че трябва да се стремя към святост, но в действителност никога няма да мога да я постигна. Ако водя добър християнски живот, бих могъл да очаквам напредък в моето освещение, докато съзрявам в Христос, но никога не бих могъл да стана свят, понеже само Бог е свят. Реформираната теология, водеща началото си от поученията на Мартин Лутер, Джон Калвин, Джон Нокс и други, е развила ненадмината доктрина за святостта на Бога. Поучението за святостта на Бога е много важно, но това не е темата на тази книга.
Темата на моята книга е личната святост, но реформаторите не ни помагат много в тази област.
Напишете отзив за този продукт

Коментари

Трябва да сте влезнали в профила си за да можете да оставите отзив.

С. Питър Вагнер
С. Питър Вагнер(Автор)

С. Питър Вагнер е бил ректор на Лидерски институт „Вагнер“ и президент на служението „Глобална жетва“. Той е широко признат авторитет в областта на църковен растеж и духовно воюване и е написал над 50 книги, между които: „Седем мощни принципа, които не съм научил в семинарията“, „Апостоли и пророци“, „Църквотресение“ и поредицата „Молитвен войн“.