Апостолската църква
Апостолската църква

Апостолската църква

Божият план за последното време

(Автор)
 
0,0 (0 глас/-а)

2,90 лв.


В наличност при поръчка онлайн!
В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.

  Добави в кошницата

Началото и Краят

Ерата на Църквата започна с апостолската сила и ще завърши с нея. В тази книга ти ще се научиш как да разпознаваш истинското апостолско служение. Също ще разбереш какви са характерните черти на апостолските църкви, които Господ издига по целия свят.
 
Това поучение включва: 
  • Запознаване с апостолски прототипи от Стария Завет и ново разбиране за служението на Святия Дух;
  • Откровение относно плана на Господа за издигане на апостоли и хора с апостолско помазание по цялата земя, които да изпълнят ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ.
Уверен съм, че всеки вярващ, който прочете тази книга, ще бъде предизвикан да се движи и живее в апостолското измерение, което Господ освобождава в тези последни дни.
ISBN: 9546700169
Издател: Мемра
Оригинално заглавие: The Apostolic Church
Брой страници: 62
Език: Български

Съдържание на книгата

Предговор
1. Апостолското измерение.
2. Апостолският печат.
3. Апостолският печат: отличителни белези на апостолското служение.
4. Ранната църква.
5. Апостолски прототипи.
6. Силоам: апостолската къпалня.
Приложение

Sample chapter

Предговор

Църквата на Исус Христос трябва да има апостолски дух и апостолско измерение, за да изпълни божественото си предназначение. С други думи, Църквата трябва да бъде апостолска църква. Всяко нещо, което е по-малко от апостолската църква няма да работи. Днес Господа освобождава апостолски дух в Църквата, като възстановява апостолското служение в нея. Целта на тази книга е да обясни динамиката на това движение на Святия Дух в последното време.
Господа вдъхва на църквата Си апостолски дух, за да може тя да изпълни Великото Поръчение. Тялото на Христос ще откликне на своя Бог като изпълни Поръчението. Вярващите ще се надигнат в нова сила и мощ и ще вършат подвизи. Ние живеем в един от най-вълнуващите периоди от историята на Божието Царство. Господа изгражда Църквата Си и портите на ада няма да й надделеят!


Апостолското измерение

Апостолската църква има силно апостолско измерение. Измерение означава мярка за дължина, ширина и височина. То е пропорция, степен, обсег, обхват или тегло на нещо. Следователно апостолското измерение е МЯРКАТА на апостолското помазание, което протича чрез отделния вярващ или чрез събрание от хора.
За да можем да разпознаем апостолското измерение, трябва да познаваме характеристиките на апостолското служение. Кои са отличителните му белези? Много от тях можем да намерим в книгата Деяние на апостолите. Апостолското помазание заема централно място в нея. Апостолските белези се наричат още апостолски печат.
Ако в църквата липсва апостолско измерение, няма да има една от необходимите съставки за успех. Това измерение може да се получи чрез предаване. Дара на служение апостол е даден на Църквата, за да се освободи апостолско измерение върху всички вярващи. Когато получим служението на апостол, ще приемем и апостолското измерение. Това не означава, че всеки ще стане апостол, но всички ще могат да бъдат апостолски.
Когато църквата стане апостолска, ще може да прави неща, които преди не е можела. Това е поради апостолската благодат, която се освобождава чрез апостолското служение. Благодатта ни дава способност да извършим това, за което сме били призвани и изпратени.
Например някои локални църкви са силни в евангелизация, но слаби в пророческото измерение. Други са силни в пророческата сфера, но са слаби в евангелизация. Една църква може да е силна в поучение, но слаба в пророческото измерение. Обикновено църквите отразяват силните страни на пасторите си, защото получават измеренията от своите лидери.
Ако пасторът е силен в поучението, църквата ще има силно учителско помазание. Ако пасторът е евангелизатор, църквата ще има силно евангелизаторско измерение. Затова вярващите трябва да имат достъп до различни дарове на служение. Нито един дар не може да направи Църквата съвършена.

Законът за предаването

Помазанието е преносимо. То може да се предаде от един човек на друг. Това е закона за предаването. Когато Бог помаже някого, има мярка на благодат в неговия живот. Той става съд, резервоар за помазанието. Господа иска да освободи помазанието си на земята. Независимо къде и кога протича помазание, то носи благословия, чудеса, изцеление и освобождение. Окови се разчупват и бремена се вдигат поради помазанието (Исая 10:27). Господа използва мъже и жени като канали, чрез които да освободи помазанието Си на земята.
Името Христос идва от гръцки език и означава помазан. Коренът на думата е Хрио, което означава намазвам или разтривам някого с масло. Исус е Христос – Помазаният. Той действаше в Духа (помазание) без мяра (Йоан 3:34). Докато служеше тук на земята, помазанието протичаше чрез Него, за да благослови множествата. Чудесата и изцеленията бяха нещо обикновено за земното Му служение поради помазанието.
По закона за предаването, Той предаде мярка от Своето помазание на учениците Си и ги изпрати да бъдат апостоли (Лука 9:1-2). Те излязоха и имаха същите резултати като Него, защото служеха в мярката на Неговото помазание. Господа освобождава помазанието Си на земята чрез тези, които призовава и изпраща.
Апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители – всички те са призвани и изпратени от Господа. Всеки от тях трябва да предаде на Църквата някое от измеренията на Христос.
Затова казва: „Като възлезе на високо плени плен и даде дарове на човеците.“ Ефесяни 4:8
С други думи, когато Господ се възнесе, Той раздели мантията си на пет части. На някои (не на всички) даде апостолската мантия. На някои (не на всички) даде пророческата си мантия. На някои (не на всички) даде евангелизаторската Си мантия. На някои (не на всички) даде пасторската Си мантия. На някои даде поучението Си (но не на всички).
Всяка мантия носи със себе си определено количество благодат. Исус имаше Духа (помазанието) без мярка, но даровете на служение се дават според мярката на това, което Христос ни е дал (Ефесяни 4:7). Апостолът получава апостолска мярка. Пророкът получава пророческа мярка. Евангелизаторът получава евангелизаторска мярка. Пасторът получава мярка за пастируване. Учителят получава мярка за поучение.
Мярка означава ограничение или степен. Никой човек няма цялото помазание. Различните хора имат различни мерки. Исус измери помазанията и ги разпредели между хората.
Това е Божия метод за донасяне на помазанието Му на земята. Апостолът е получил помазание, което трябва да освободи, защото той е приел мярка от Христос. Апостолът може да го предаде на светиите. След като го приемат, те са способни да служат в апостолско измерение.
Апостолското помазание протича от Исус чрез апостолите към светиите на земята. Същото е вярно и за другите дарове на служение. Всяко помазание е уникално и служи за уникална и важна цел. За всеки дар на служение има определени характеристики.
Ако църквата приеме всичките пет измерения, бивайки изложена на помазани дарове на служение, тя може да изяви Христос на света, защото Неговата пълнота се вижда чрез съчетанието от всичките пет. Всяко служение е важно и ние се нуждаем от всяко едно от петте измерения. С други думи, всеки вярващ би трябвало да бъде многоизмерен.
В тази книга сме наблегнали на апостолското измерение. Това не означава, че другите не са важни или необходими. Често пъти, когато Господа възстановява истината, ще бъде наблегнато на нея (привидно за сметка на другите истини). Другите измерения също са необходими. Но на тези страници ще се спрем само на апостолското измерение.

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.

Джон Екарт
Джон Екарт(Автор)

Джон Екарт е призван да предава и активира дарбите на Духа, за да издига мощни служения в Христовото тяло. Той е служител със силно апостолско и пророческо призвание върху живота си и има силно желание да изпълни хората по света с Божието слово. Посветил се е на това да усъвършенства светиите и да обучава служители в това как да изпълнят Божието призвание за техния живот. Освен апостолските и пасторските си задължения, Джон Екарт е продуцент на ежедневната телевизионна програма „Усъвършенстване на светиите”, както и на ежедневна радио-програма и служи на територията на целите Съединени Американски Щати и по света.

Джон Екарт живее в предградията на Чикаго с жена си Уанда и петте си прекрасни деца.


Клиенти закупили този продукт избираха също: